Kolejne zmiany

9 maja 2018

Kolejne Zmiany Pzm
Egzaminy teoretyczne odbywają się przed zawodami przy

imprezie o Puchar Polski, Mistrzostwo Strefy, Mistrzostwo Okręgu lub innej zatwierdzonej

przez właściwą OKSM PZM (w tym podczas specjalnych sesji treningowych

zatwierdzonych przez GKSM lub OKSM). Egzaminy praktyczne odbywają się przy każdej

imprezie o Puchar Polski, Mistrzostwo Strefy, Mistrzostwo Okręgu lub innej zatwierdzonej

przez GKSM lub OKSM (w tym podczas specjalnych sesji treningowych zatwierdzonych

przez GKSM lub OKSM). Osoba przystępująca do egzaminu powinna opłacić koszty

egzaminu teoretycznego ustalonego na dany rok przez GKSM. Ważność zaliczonego

egzaminu (zaliczony teoretyczny i praktyczny) upływa z końcem roku

kalendarzowego. Zapis dotyczy egzaminów przeprowadzonych od 2018 roku (zgodnie z Regulaminem Sportu Motocyklowego 2018).