Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Super Enduro 2014 V runda – finałowa

19 sierpnia 2014

Niedziela 24 sierpnia 2014 r. Tymbark

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
V
RUNDY MISTRZOSTW POLSKI,
V
RUNDY PUCHARU POLSKI SUPERENDURO
TYMBARK, 24.08.2014
r.
1. ORGANIZATOR
Beskidzki Klub Freestyle

owo Motocrossowy „Flow”
Słopnice 163 , 34

615 Słopnice
e

mail: flow520@interia.pl
tel.: 788181463
2. ZAŁOŻENIA
Rajd organizowany na zlecenie i zgodnie z
k
alendarzem imprez ZG PZM jako V runda
Mistrzostw Polski i V
runda Pucharu Polski SuperEnduro.
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin:
24.08.2014
Adres:
Tymbark 570,34-650 Tymbark tor naprzeciw Firmy Florian nad rzeką
4. WŁADZE ZAWODÓW
Sędzia zawodów
Tomasz Leoniuk
lic.P 042/13
Dyrektor zawodów
Bartłomiej Chyc Magdzin lic.P 059/13
Kierownik biura zawodów
Sylwia Antkiewicz
Kierownik komisji technicznej do ustalenia Komisarz ochrony środowiska do ustalenia
nr lic. PZM ………..
Chronometraż i Biuro Obliczeń, Grzegorz Ostrowski
Lekarz zawodów do ustalenia
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można przesłać na obowiązującym druku na adres e-mail organizatora zawodów flow520@interia.pl
w terminie do dnia 20.08.2014 lub na miejscu w biurze zawodów
Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest
przedstawić: wypełnioną i podpisaną  kartę zgłoszenia potwierdzoną przez macierzysty klub;

Licencję sportową PZM lub międzynarodową odpowiednią dla rozgrywek Mistrzostw
Polski lub Pucharu Polski i klasy do której zawodnik został zgłoszony (zgodnie z pkt.
1
Zasad Rozgrywek
SuperEnduro
•kask ochronny z ważną homologacją;
•kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi;
•dowód wpłaty wpisowego.

Wpisowe do zawodów dla wszystkich klas wynosi 110 zł (wraz z opłatą za pomiar czasu–
transponder)
6. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH
Zawody zgłoszone są dostępne dla zawodników zagranicznych. Zawodnicy zagraniczni
zgłoszeni do zawodów muszą przedstawić podczas odbioru administracyjnego licencję
FIM Europe(UEM)lub FIM wraz z pozwoleniem na start wydanym przez macierzystą
federację zawodnika. Zawodnicy zagraniczni maja prawo startu jedynie w klasach Mistrzostw Polski.
7. BIURO ZAWODÓW
Tor w Tymbarku Godziny otwarcia:
W dniu 24.08.2014r. w godz. od 7:30 do końca zawodów.
8. ODBIÓR TECHNICZNY
W dniu 24.08.2014 r. w godz. od 8:30 do 9:45
9. ODPRAWA
W dniu 24.08.2014r. około godz. 9:45 w polu startowym na torze w miejscowości
Tymbark
10. CZAS TRWANIA WYŚCIGÓW
Wszystkie klasy

8 min.
11. HARMONOGRAM RAMOWY
od 7:30 do zakończenia imprezy czynne biuro zawodów
7:30

9:45 odbiór administracyjny
8
:30

9:45 odbiór techniczny
9:30 kontrola toru
9.45 odprawa zawodników
10:00

10:15 trening klasy MP Open
10:25

10:40 trening klasyMP Junior
10:50

11:05 trening klasy PP Open C
11:15

11:30 trening klasy PP B
11:40

11:55 trening klasy PP Młodzik + Kobi
ety
12:05

12:13 kwalifikacje klasy MP Open
12:15

12:23 kwalifikacje klasy MP Junior
12:33

12:41 kwalifikacje klasy PP Open C
12:51

12:59 kwalifikacje klasy PP B
13:09

13:17 kwalifikacje klasy Młodzik + Kobiet
13:30

13:38 finał 1 klasy MP Open
13:45

13:53 finał 1 klasy MP Junior
14:00

14:08 finał 1 klasy PP Open C
14:15

14:23 finał 1 klasy PP B
14:30

14:38 finał 1 klasy Młodzik + Kobiety
14:50

14:58 finał 2 klasy MP Open
15:05

15:13 finał 2 klasy MP Junior
15:20

15:28 finał 2 klasy PP Open C
15:35

15:43 finał 2 klasy PP B
15:50

15:58 finał 2 klasy Młodzik + Kobiety
16:05

16:13 finał 3 klasy MP Open
16:30

ceremonia wręczenia nagród
12. TRASA RAJDU
O długości 450 m., szerokość min. 4m. z 13 przeszkodami. Pole startowe szerokości 9m.i długości 50 m. do pierwszej przeszkody. Odbioru trasy dokona sędzia zawodów w dniu zawodów.
13. NUMERY STARTOWE
Zawodnicy mają obowiązek posiadać własne numery startowe.
W pierwszej kolejności będą honorowane numery zarezerwowane w zawodach Enduro.
Można
dokonywać rezerwacji numerów na stronie motoresults.pl w dyscyplinie Enduro.
Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.
14. KONKURENCJE
W trakcie zawodów będzie obowiązywał podział na klasy zgodnie z pkt. 1 Regulaminu
SuperEnduro
.
15. PROTESTY
Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200,
-zł w terminach przewidzianych przez RSM. Kaucja rozpatrywania protestu
wymagającego rozbiórki silnika motocykla wynosi 500,-zł.
16. WYNIKI
Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu
nieoficjalnych wyników. Warunkiem indywidualnego sklasyfikowania zawodników w
rundzie jest start w klasie nie mniej niż 5 zawodników,
W każdej klasie wręczone zostaną puch
ary za 3 pierwsze miejsca. Nagrody otrzymują
zawodnicy w danej klasie, którzy zdobyli największą ilość punktów z dwóch
i trzech
finałach
. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje drugi
lub trzeci
finał.
Zawodniczki /zawodnicy nie uczestniczący w cer
emonii wręczania w wyznaczonym
miejscu i czasie tracą prawo do ich otrzymania. Zakończenie zawodów i rozdan
ie nagród
nastąpi około godz.
16.30
przy biurze zawodów.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku
maszyn muszą
odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej
zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku
niezapłacenia kary, bądź nie zastosowaniu maty po nałożeniu wyżej wymienionej kary,
zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty
powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty
spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trze
cich i ich mienia.
Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za
ewentualne zniszczenie zasiewów pól uprawnych i innych spowodowanych przez siebie.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej

Źródło: http://www.joniec-team.pl/pliki/regulamin-superenduro-2014.pdf