Ochotnica Górna 17 Sierpnia 2014r.

12 sierpnia 2014

Zawody to III Gorczański Wielki Podjazd Enduro-Cross–Trial Ochotnica Górna 2014r.

 

 

podjazd-213x300

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Zawodów

Ochotnica Górna 17 Sierpnia 2014r.

1. ORGANIZATOR :

„Motocyklowy Klub Sportowy Trial Ochotnica”
34-453 Ochotnica Górna os. Białówka 331.
tel. 695-431-590.
Pod patronatem Wójta Gminy Ochotnica Dolna .

2. ZAŁOŻENIA :

Zawody to III Gorczański Wielki Podjazd Enduro-Cross–Trial Ochotnica Górna 2014r.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWÓDOW :

Zawody odbędą się w Ochotnicy Górnej os. Czepiele /Potok Mostkowe/
w dniu 17 sierpnia.2014r.
Start pierwszego zawodnika enduro-cross: 17 sierpnia.2014r – godz. 10.30, a następnie zawodnicy trial.

4. OSOBY URZĘDOWE :

Sędzia Zawodów – Mariusz Skalany.
Kierownik Zawodów – Mieczysław Jurkowski
Komisarz d/s Ochrony Środowiska – Zbigniew Czepiel
Kierownik Trasy – Władysław Urbaniak
Komisja Techniczna – Wiesław Jirak
Komisja Obliczeń – Paweł Iwaniec.
Prowadzący – Mieczysław Batkiewicz.
Zabezpieczenie trasy OSP/Ochotnica Górna.

5. ZGŁOSZENIA I KLASYFIKACJA :

W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający licencję PZM oraz zawodnicy
niezrzeszeni ubiegający się o uzyskanie licencji / tych ostatnich obowiązuje wykupienie jednorazowego ubezpieczenia w kwocie 25 zł /.
Wypełnione zgłoszenia / załącznik nr 1/ prosimy przesyłać na adres podany niżej do dnia 10 sierpnia 2014r.
Dopuszcza się i zaleca przesyłanie zgłoszeń zawodników do zawodów pocztą e-mail
mks.trial.ochotnica@gmail.com /pozwoli to usprawnić przygotowanie listy startowej i
protokołu odbioru technicznego/ Limit zgłoszeń – 150 zawodników.
Dopuszcza się start 2 zawodników na tym samym motocyklu , jednak każdy zawodnik musi wnieść opłatę wpisową i poinformować o tym organizatora.
Ostateczny termin zgłoszenia – 17 sierpnia godz. 9.00
Wysokość wpisowego dla każdego zawodnika wynosi 100,00 zł.

UWAGA : Rezerwacja noclegu lub pola kampingowego tel. 506 567 080 lub182624201

Na godzinę przed startem pierwszego zawodnika zostaje zamknięta lista zgłoszeń do zawodów tzn. zawodnik potwierdził przybycie na zawody i dokonał wszelkich formalności w Biurze Zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie organizatorowi wszystkich koniecznych dokumentów oraz posiadanie kompletnego ubrania ochronnego wraz z kaskiem.
Wymagane dokumenty :
– dowód osobisty lub licencja zawodnika
– oświadczenie /zgoda opiekuna/ dotyczy zawodnika niepełnoletniego.
– dowód wpłaty wpisowego
– wypełniona karta zgłoszenia
– dla osób nie posiadających licencji obowiązkowe jednorazowe ubezpieczenie w cenie 25zł / do wykupienia w Biurze Zawodów /.

6. NUMERY STARTOWE i KLASYFIKACJA

Numery startowe zostaną naklejone na motocyklu zawodnika w kolejności zgłoszeń.
W zawodach będzie prowadzona następująca klasyfikacja
w Enduro-Cross.
do 15 lat – Młodzik
od15 do 24 lat – Junior
od 24 do 40 lat- Senior
od 40- Weteran
w Trial
do 15 lat – Młodzik
od15 do 24 lat – Junior
od 24 do 40 lat- Senior
od 40 – Weteran

7. TRASA :

Całkowita długość trasy: 2 przejazdy po 400 m. dla wszystkich zawodników.
Ze względu na uprawy rolne poruszanie się zawodników poza trasą zawodów będzie bezwzględnie karane – łącznie z wykluczeniem z zawodów. Trasa rajdu na terenie zamkniętym dla ruchu drogowego. Dodatkowe komunikaty w dniu zawodów.

8. BIURO ZAWODÓW :

Biuro Zawodów znajdować się będzie w bazie rajdu i będzie czynne w dniach 16 sierpnia godz. 19.00 – 20.00 oraz 17 sierpnia 2013 od godz.07.30 do zakończenia zawodów.

9. ODBIÓR TECHNICZNY :

Odbiór techniczny motocykli zgodnie z RSM dnia 17 sierpnia 2014r. w godz. 7.30 – 09.30
Do odbioru technicznego zawodnik obowiązany jest przedstawić motocykl, kask oraz niezbędne dokumenty – pkt. 5.

10. ZASADA ROZGRYWEK , PUNKTACJA I KARY.

WYŻEJ I SZYBCIEJ !

Na trasie podjazdu zostaną umieszczone tablice odległości co 10 metrów oraz 6 punktów
pomiaru przejazdu / sekcji / i czasu. Zwycięża zawodnik, który przejechał więcej
punktów pomiaru przejazdu w krótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczy się suma
dwóch przejazdów.
Trasa podjazdu zostanie wydzielona taśmą, przejechanie taśmy oznacza
zakończenie podjazdu. Zatrzymanie motocykla na czas powyżej 5 sekund, obca pomoc, zgaśniecie silnika lub zejście z motocykla oznacza koniec podjazdu..
Pozostałe szczegóły na odprawie zawodników o godz. 9.30 – 17 sierpnia 2014r.

11. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w bazie rajdu w dniu 17 sierpnia 2014r. Prowizoryczne wyniki będą przedstawione 15 minut po przybyciu na metę ostatniego zawodnika, a po upływie 15 minut od ich ogłoszenia, o ile nie wpłyną protesty, nastąpi uroczyste zakończenie zawodów.

12. ODPRAWA ZAWODNIKÓW, KIEROWNIKÓW EKIP I SĘDZIÓW OJO :

Odprawa zawodników i kierowników ekip odbędzie się dnia 17 sierpnia.2014 o godz.9.30 w miejscu zawodów, odprawa sędziów o godz. 8.30

13. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Organizator nie zabezpiecza zakwaterowania (z wyjątkiem miejsca na paddocku).
Na miejscu zawodów będzie bufet spożywczy, ciepłe i zimne napoje oraz grill – kuchnia polowa.

14. UBEZPIECZENIE :

Zawody, zawodnicy, osoby urzędowe i organizatorzy są ubezpieczeni przez organizatora od odpowiedzialności cywilnej OC.
Ubezpieczenie NNW zawodnicy posiadają w ramach opłaty za licencje a osoby uczestniczące w organizacji zawodów ubezpiecza organizator zawodów.

15. PRZEPISY KOŃCOWE :

W sezonie 2014r zawodnicy mają obowiązek stosowania maty środowiskowej pod motocyklem w czasie, gdy wykonywane są przy nim czynności obsługowe takie jak np. tankowanie paliwa, smarowanie łańcucha, naprawy itp. Za brak maty środowiskowej zawodnik może zostać ukarany karą pieniężną.
W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia zawodów ustala się, że lista zgłoszeń do zawodów na jedną godzinę przed startem zostanie zamknięta. Po zamknięciu listy zgłoszeń organizator nie może przyjmować żadnych nowych zgłoszeń zawodników. Należy dołożyć starań, aby zgłoszenia do zawodów były nadsyłane w terminie podanym przez organizatora.

Kierownik Zawodów
Mieczysław Jurkowski.