Co powinieneś wiedzieć startując w zawodach.Regulamin, Znaki sygnalizacyjne:

15 sierpnia 2017

                

 

Co powinieneś wiedzieć startując w zawodach.Regulamin,

Znaki sygnalizacyjne:

 

 

 

 

Oficjalne sygnały flagowe
Czerwona powiewająca flaga -Wszyscy zawodnicy musza się zatrzymać
(wszystkie falstarty musza być sygnalizowane czerwoną powiewająca flagą)

Czarna flaga i tablica z numerem zawodnika Zawodnik musi się zatrzymać
Żółta flaga, trzymana nieruchomo Niebezpieczeństwo jechać ostrożnie (NIE WYBIJAĆ SIĘ Z CHOPY)
Żółta flaga, powiewająca Bezpośrednie niebezpieczeństwo, przygotować się do zatrzymania, nie wyprzedzać, NIE WYBIJAĆ SIĘ Z CHOP.
Niebieska flaga, powiewająca Ostrzeżenie: zaraz cię zdublują. Niebieskiej flagi mogą używać tylko dodatkowi sędziowie, specjalnie do tego przeznaczeni. (rzadko używana).
Zielona flaga Trasa wolna do rozpoczęcia wyścigu . Zielona flaga może być używana tylko przez dodatkowych sędziów podczas procedury startu (rzadko używana).
Czarno biała szachownica Koniec treningów,/wyścigu.

Przy procedurze startu:

Tablica 15 sekund (15”) – na starcie Trzymana 15 sekund
Tablica 5 sekund – na starcie. Od pokazania maszyna startowa opadnie po
5 do 10 sekundy

Tablica z literą T Od momentu pokazania tablicy „T”
obowiązuje trening kwalifikacyjny
REGULAMIN
REGULAMIN- GORCZAŃSKI FESTIWAL SPORTÓW EKSTREMALNYCH
1/. Organizator : MOTOROWY KLUB SPORTOWY GORCE
KAMIENICA 546 34-608
Kontakt: 781785110, 505588538

2/. Założenie : Wyścig o charakterze integracyjnym ma na celu propagowanie sportu motocyklowego, oraz wprowadzenie do tej dyscypliny amatorów dysponujących odpowiednimi pojazdami.

3/. Zasady rozgrywania: Wyścigi rozgrywane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w sportach motocrossowych, uczestniczyć w nich mogą zawodnicy z licencją oraz amatorzy.

4/. Nagrody : W każdej klasie do trzeciego miejsca za wyjątkiem klasy mini.

5/. Miejsce zawodów : Tor motocrossowy – KAMIENICA (woj.małopolskie, powiat limanowski)

6/. Osoby funkcyjne:
Sędzia Główny zawodów: Teofil Więcławek
Kierownik Biura zawodów: Dorota Majchrzak
Kierownik Komisji Technicznej: Marek Majchrzak
Kierownik startu – mety: Teofil Więcławek
Pomiar czasu: Teresa Piwowar
Opieka medyczna: CRS Limanowa Piotr Wyrwa
Zabezpieczenie tras OSP

7/. Zgłoszenia: Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godz.07.30- 10.00
8/. Trening: Od 10:00- 10:50 po 10min na każdą klasę.
9/. Start: 11:30
10/. Warunkiem wystartowania danej klasy jest zgłoszenie min. 3 zawodników.
11/. Nr startowe przydziela kierownik biura zawodów
12/ Czas trwania przejazdu:
65 10min plus 2 okrążenia
85 10min plus 2 okrążenia
KOBIETY 10min plus 2 okrążenia
MX2 15min plus 2 okrążenia
MX1 15min plus 2 okrążenia
Licencja 15min plus 2 okrążenia
Quad 12min plus 2 okrążenia
Mini – trasa skrócona
Przed drugim biegiem 30 min przerwy

13/. Wpisowe: 100zł,KLASA MINI 50 ZŁ lub równowartość w obcej walucie, płatne w biurze zawodów. Zawodnicy bez licencji zobowiązani są do ubezpieczenia od NW – w sportach ekstremalnych. W razie nie posiadania ubezpieczenia zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
14/. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 7:30 do zakończenia zawodów.

15/. W biurze należy przedstawić następujące dokumenty:

– dowód tożsamości– zawodnik bez licencji
– zawodnik z licencją, licencje A/B/C oraz certyfikat
– zawodnicy niepełnoletni nie posiadający licencji muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.
– aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy)

16/. Odbiór trasy: Odbiór trasy przez sędziego zawodów w dniu zawodów o godz. 8:00.

17/. Odprawa zawodników godz. 09:30 w parku maszyn.

18/. Park maszyn zlokalizowany w bezpiecznym miejscu w sąsiedztwie toru motocrossowego.

19/. Klasy biorące udział w zawodach:
– MINI (do 11 lat)
– 65-85 JUNIOR
60-85ccm 2T + 100-150ccm 4T
– KOBIETY
– MX2 amator
100-144ccm 2T + 175-250ccm 4T
– zawodnicy bez licencji ( ACR, CAM, PZM )
– MX1 amator
175-500ccm 2T + 175-650ccm 4T
– zawodnicy bez licencji ( ACR, CAM, PZM )
– Licencja (A, B)
100-144ccm 2T + 175-250ccm 4T
250-500ccm 2T + 275-650ccm 4T
-Quady
2K/ 4K

20/. Wyniki: nieoficjalne 30 minut po każdym biegu, oficjalne 45 minut po każdym biegu wywieszone na tablicy ogłoszeń.
21/. Ubezpieczenie: każde zawody ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC organizatora a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od NW.
22/. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu toru. Dostępny na stronie www.mks-gorce.pl
23/.Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty środowiskowej, dywanika (o wymiarach długości 160cm i szerokość 100cm ) z materiału wchłaniającego płyny pod motocykle w miejscu serwisu w celu zapobieżenia wyciekom paliwa, oleju, płynu hamulcowego itp. na ziemię. Za nieprzestrzeganie tego warunku zawodnik będzie ukarany karą umowną . Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione.
24/. Nie przestrzeganie regulaminu oraz harmonogramu grozi dyskwalifikacją.
25/. Zawodnik posiadający licencję nie może startować w amatorach.
26/.Wszyscy zawodnicy mogą startować tylko w jednej klasie.
27/. Amator może wystartować w klasie Licencja
28/. Zawodnicy spoza granic RP startują w klasie Licencja
29/. W każdej klasie może wystartować maksymalnie 19 zawodników. W przypadku wyższej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zawodnika do innej klasy.
30/.Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie reguluje sędzia główny.