Regulamin 2 Gorczański Wielki Podjazd ENDURO-CROSS-TRIAL 2013r.

20 sierpnia 2013

 

 

  JUŻ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 25.08.2013

OCHOTNICA

 

 

Motocyklowy Klub Sportowy Trial   Ochotnica

 

 

 

          Pod Patronatem

Wójta Gminy Ochotnicy Dolnej

 

 

 

II GORCZAŃSKI WIELKI PODJAZD

 ENDURO-CROSS-TRIAL

 2013

 

 

 

 

   Regulamin  Zawodów

Ochotnica Górna 25  Sierpnia 2013

 

 

 1. ORGANIZATOR :

 

„Motocyklowy Klub Sportowy Trial Ochotnica”

34-453 Ochotnica Górna os. Białówka 331.

tel. 695-431-590.

Pod patronatem Wójta Gminy Ochotnica Dolna .

 

 1. ZAŁOŻENIA :

 

Zawody to II Gorczański Wielki Podjazd Enduro-Cross–Trial Ochotnica Górna 2013.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWÓDOW :

 

Zawody odbędą się w Ochotnicy Górnej os. Czepiele /Potok Mostkowe/

w dniu 25 sierpnia.2013.

Start pierwszego zawodnika enduro-cross: 25 sierpnia.2013 – godz. 10.00, a następnie zawodnicy trial.

 1. OSOBY URZĘDOWE :

 

Sędzia Zawodów                                   – Mariusz Kopacz

Kierownik Zawodów                              – Mieczysław Jurkowski

Komisarz d/s Ochrony Środowiska        – Zbigniew Czepiel

Kierownik Trasy                                     – Władysław Urbaniak

Komisja Techniczna                                – Wiesław Jirak

Komisja Obliczeń                                   – Sylwia Bielska.

Prowadzący                                           – Mieczysław Batkiewicz.

Zabezpieczenie trasy                                OSP/Ochotnica Górna.

 

 1. ZGŁOSZENIA I  KLASYFIKACJA :

 

W zawodach mogą startować zawodnicy posiadający licencję PZM oraz zawodnicy

niezrzeszeni ubiegający się o uzyskanie licencji / tych ostatnich obowiązuje wykupienie jednorazowego ubezpieczenia w kwocie 25 zł /.

Wypełnione zgłoszenia / załącznik nr 1/ prosimy przesyłać na adres podany niżej do dnia 22 sierpnia 2013.

Dopuszcza się i zaleca przesyłanie zgłoszeń zawodników do zawodów pocztą e-mail

mks.trial.ochotnica@gmail.com /pozwoli to usprawnić przygotowanie listy startowej i

protokołu odbioru technicznego/ Limit zgłoszeń – 150 zawodników.

Dopuszcza się start 2 zawodników na tym samym motocyklu , jednak każdy zawodnik musi wnieść opłatę wpisową  i poinformować o tym organizatora.

Ostateczny termin zgłoszenia – 24 sierpnia godz. 20.00

Wysokość wpisowego dla każdego zawodnika wynosi 100,00 zł.

 

UWAGA : Rezerwacja noclegu lub pola kampingowego tel. 506 567 080 lub182624201

 

Na godzinę przed startem pierwszego zawodnika zostaje zamknięta lista zgłoszeń do zawodów tzn. zawodnik potwierdził  przybycie na zawody i dokonał wszelkich formalności w Biurze Zawodów.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie organizatorowi wszystkich  koniecznych dokumentów oraz posiadanie kompletnego ubrania ochronnego wraz z kaskiem.

Wymagane dokumenty :

–         dowód osobisty lub licencja zawodnika

–         oświadczenie /zgoda opiekuna/ dotyczy zawodnika niepełnoletniego.

–         dowód wpłaty wpisowego

–         wypełniona karta zgłoszenia

–         dla osób nie posiadających licencji obowiązkowe jednorazowe ubezpieczenie w cenie 25zł / do wykupienia w Biurze Zawodów /.

 

 1. NUMERY STARTOWE i  KLASYFIKACJA

 

Numery startowe zostaną naklejone na motocykl i kask zawodnika w kolejności zgłoszeń.

W zawodach będzie prowadzona następująca klasyfikacja

 w Enduro-Cross.

do 15 lat – Młodzik

od15 do 24 lat – Junior

od 24 do 40 lat- Senior

od 40 – Weteran

w Trial

do 15 lat – Młodzik

od15 do 24 lat – Junior

od 24 do 40 lat- Senior

od 40 – Weteran

 

 1. TRASA :

 

Całkowita długość trasy: 2 przejazdy po 400 m. dla wszystkich zawodników.

Ze względu na uprawy rolne poruszanie się zawodników poza trasą zawodów będzie bezwzględnie karane – łącznie z wykluczeniem z zawodów. Trasa rajdu na terenie zamkniętym dla ruchu drogowego. Dodatkowe komunikaty w dniu zawodów.

 

 

 1. BIURO  ZAWODÓW :

 

Biuro Zawodów znajdować się będzie w bazie rajdu i będzie czynne w dniach 24 sierpnia godz. 18.00 – 20.00 oraz 25 sierpnia 2013 od godz.07.30 do zakończenia zawodów.

 

 

 1. ODBIÓR TECHNICZNY :

 

Odbiór techniczny motocykli zgodnie z RSM  dnia 25 sierpnia 2013 w godz. 7.30 – 09.30

Do odbioru technicznego zawodnik obowiązany jest przedstawić motocykl, kask oraz niezbędne dokumenty – pkt. 5.

 

 1. ZASADA ROZGRYWEK , PUNKTACJA I KARY.

WYŻEJ I SZYBCIEJ !

 

Na trasie podjazdu zostaną umieszczone tablice  odległości co 10 metrów oraz 6 punktów

pomiaru przejazdu / sekcji /  i czasu. Zwycięża zawodnik, który przejechał więcej

punktów pomiaru przejazdu w krótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczy się suma

dwóch przejazdów.

Trasa podjazdu zostanie wydzielona taśmą, przejechanie taśmy oznacza

zakończenie podjazdu. Zatrzymanie motocykla na czas powyżej 5 sekund, obca pomoc,  zgaśniecie silnika lub zejście z motocykla oznacza koniec podjazdu..

Pozostałe szczegóły na odprawie zawodników o godz. 9.15 – 25 sierpnia 2013.

 

 

 

 1.  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

 

Uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w bazie rajdu w dniu 25 sierpnia 2013. Prowizoryczne wyniki będą przedstawione 15 minut po przybyciu na metę ostatniego zawodnika, a po upływie 15 minut od ich ogłoszenia, o ile nie wpłyną protesty, nastąpi uroczyste zakończenie zawodów.

 

 1.  ODPRAWA ZAWODNIKÓW, KIEROWNIKÓW EKIP I SĘDZIÓW OJO :

 

Odprawa zawodników i kierowników ekip odbędzie się dnia 25 sierpnia.2013 o godz.9.15 w miejscu zawodów, odprawa sędziów o godz. 8.30

 

 1.  ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 

Organizator nie zabezpiecza zakwaterowania (z wyjątkiem miejsca na paddocku).

Na miejscu zawodów będzie bufet spożywczy, ciepłe i zimne napoje oraz grill – kuchnia polowa.

 

 1. UBEZPIECZENIE :

 

Zawody, zawodnicy, osoby urzędowe i organizatorzy są ubezpieczeni przez organizatora od odpowiedzialności cywilnej OC.

Ubezpieczenie NNW zawodnicy posiadają w ramach opłaty za licencje a osoby uczestniczące w organizacji zawodów ubezpiecza organizator zawodów.

 

 1.  PRZEPISY KOŃCOWE :

 

W sezonie 2013 zawodnicy mają obowiązek stosowania maty środowiskowej pod motocyklem w czasie, gdy wykonywane są przy nim czynności obsługowe takie jak np. tankowanie paliwa, smarowanie łańcucha, naprawy itp. Za brak maty środowiskowej zawodnik może zostać ukarany karą pieniężną.

W celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia zawodów ustala się, że lista zgłoszeń do zawodów na jedną godzinę przed startem zostanie zamknięta. Po zamknięciu listy zgłoszeń organizator nie może przyjmować żadnych nowych zgłoszeń zawodników. Należy dołożyć starań, aby zgłoszenia do zawodów były nadsyłane w terminie podanym przez organizatora.

 

 

 

Kierownik  Zawodów

Mieczysław Jurkowski.

 

 

 

 

IMIĘ  NAZWISKO

ROK URODZENIA

KLUB

lub

 MIEJSCOWOŚĆ

ENDURO-CROSS czy

TRIAL

Zaznaczyć rodzaj

Nr LICENCJI lub wpisać BRAK

MARKA MOTOCYKLA i Nr RAMY / ostatnie 6 cyfr /

Załącznik nr 1