Regulamin TORU

Pobierz PDF

REGULAMIN UŻYTKOWANIA TORU MOTOCROSSOWEGO

PRZED ROZPOCZĘCIEM JAZDY KAŻDY MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

 1. Tor motocrossowy jest ternem Motorowego Klubu Sportowego Gorce i obowiązuje bezwzględna zasada uzyskania zgody MKS Gorce na korzystanie z Toru.

 2. Tor przeznaczony jest wyłącznie dla motocykli i quadów.

 3. Każdy korzystający z Toru zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak:

  • używania odpowiednich ochraniaczy, kasku, stroju i butów;

  • zabrania się korzystania z obiektu MKS Gorce pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

  • zakaz jazdy poza obrysem Toru;

  • na Torze obowiązuje TYLKO JEDEN kierunek ruchu.

 1. W miejscach niewidocznych po zeskokach, w razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl i/lub dać wyraźne znaki innym nadjeżdżającym o zaistniałym niebezpieczeństwie.

 2. Zabrania się jady stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników Toru.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Toru wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna.

 4. Przed przystąpieniem do jazdy po Torze użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan nawierzchni Toru. Wjazd na trasę jest równoznaczny z przyjęciem warunków jakie obowiązują na Torze.

 5. Wjazd na obiekt MKS Gorce jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z Toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do MKS Gorce.

 6. Uprasza się o zachowanie czystości, nie niszczenie infrastruktury technicznej oraz nie jeżdżenie po łąkach i uprawach rolnych graniczących z terenem Toru.

 7. Zakaz pozostawiania śmieci na obiekcie MKS Gorce.

 8. Jazda po Torze NIE ZWALNIA Z MYŚLENIA !

 

Władze MKS Gorce.