Władze

Prezes MKS „Gorce” – Marek Majchrzak

Wiceprezes – Dariusz Adamczyk

Skarbnik – Teofil Więcławek

Sekretarz – Maciej Mikołajczyk

Komisja rewizyjna – Andrzej Chryczyk, Mateusz Augustyn, Jerzy Franczyk